Quy định và Hình thức thanh toán

QÚY KHÁCH HÀNG CÓ THỂ CHỌN 1 TRONG 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN:

I./ Thanh toán tiền mặt:

1. Tại Công ty CP TMDV Quang Tuấn

Thanh toán tại Công ty theo địa chỉ Cụm công nghệp Dĩnh Kế, Phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán cho Kế toán của Công ty CP TMDV Quang Tuấn ( có giấy giới thiệu của Công ty ) tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu tại Bắc Giang.

II./ Chuyển khoản:

Chuyển khoản cho chúng tôi thông qua các thông tin ngân hàng của công ty